Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2013

20:36
6454 bc54

ifshewasconfrontedbyambiguities:

Abandoned holiday resort Porąbka-Kozubnik in Poland.

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu

September 07 2013

dundey97
12:52
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viayouam youam
12:51
1656 5b68

September 03 2013

dundey97
17:42
1219 e086
Reposted fromnatioli natioli viaMissDeWorde MissDeWorde
17:32
3626 a121 500

Abandoned 123 year old school

August 31 2013

dundey97
22:40
22:40
6566 ca77 500

alwaystogetheraloneforever:

chronicallyvegan:

Let’s just hang out here and ignore everything.

someone please tell me where this is/p>

Reposted fromwhitekyurem whitekyurem viaMissDeWorde MissDeWorde
dundey97
22:30
dundey97
22:30

January 02 2013

dundey97
16:57
9687 a611
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere viayouam youam
dundey97
16:53

December 17 2012

dundey97
23:49
6742 c329 500
"Lewis Payne, jeden ze spiskowców na życie Lincolna, przed egzekucją" fot. A. Gardner

(mała prywata: "Cera jak reklama szcześliwego użytkownika najlepszych środków antywypryskowych. Mocno zarysowane, lekko zmarszczone brwi człowieka, który nigdy nie przestaje się zastanawiać albo wkurwiać. (...) Palce miał długie, pianisty. Obłędnie zarysowany obojczyk i pod tą koszulą był zabójcą, niepozornym, sadystycznym zabójcą. Facetem z kroplą krwi na mankiecie spodni. Młodem, greckim bożkiem. ")
Reposted frommizuumi mizuumi

December 10 2012

dundey97
21:26
Reposted fromsunwalk sunwalk viafasel fasel

November 30 2012

dundey97
15:21
6047 0387
Reposted fromepidemic epidemic viacheatha cheatha

November 29 2012

dundey97
12:35
9068 fab9
Reposted fromkreatura kreatura viafluoreszent fluoreszent
dundey97
12:35
dundey97
12:26

November 28 2012

dundey97
10:08

November 27 2012

dundey97
00:02

November 23 2012

dundey97
21:25
Play fullscreen
Sector 9: Second Nature (Full Film) - YouTube
Reposted fromFreXxX FreXxX
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl